کاوش شهر تاریخی ایلخانی اوجان آغاز شد

[ad_1]

براساس آخرین خبرها به نقل از دانشگاه تهران، هیات باستان‌شناسی دانشگاه تهران به سرپرستی رحیم ولایتی عضو هیات علمی گروه باستان‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران در یک فعالیت پژوهشی میدانی، با مجوزی که از سوی پژوهشگاه و پژوهشکده باستان‌شناسی صادر شد، به کاوش قلعه و ارگ حکومتی شهر اوجان می‌پردازد.

رحیم ولایتی از سال ۸۵ با همکاری موسسه باستان‌شناسی و از سال ۹۳ با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در حوزه شهرستان بستان آباد آذربایجان شرقی، با هدف بررسی و شناسایی آثار فرهنگی تاریخی، فعالیت پژوهشی میدانی دارد.

[ad_2]

سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr