پرونده های کمانچه و چوگان برای ثبت جهانی تایید شدند

[ad_1]

براساس خبرهای موجود، محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: پرونده های بازی چوگان (بازی سوار بر اسب همراه با روایت گری و موسیقی) و کمانچه (هنر ساختن و نواختن کمانچه) توسط ارزیابان یونسکو قبول شده و قرار است که در کمیته میراث فرهنگی یونسکو به ثبت برسد.

ایشان گفت: دوازدهمین کمیته میراث ناملموس یونسکو از چهارم تا نهم دسامبر در کره جنوبی برگزار می شود و در آن پرونده ها مورد بررسی قرار می گیرد ممکن است برخی از پرونده ها توسط ارزیابان رد شود و یا در این کمیته به ثبت جهانی برسند تا این زمان این پرونده ها مورد قبول هیات ارزیابی قرار گرفته است اما ممکن است هر کدام از آنها در این کمیته به هر دلیلی رد شوند و یا برعکس آن اتفاق بیفتد، ممکن است پرونده ای توسط هیات ارزیابی رد شده باشد ولی در این کمیته پس از دفاع مورد قبول و ثبت جهانی قرار گیرد، مانند پرونده آیین عزاداری در مشهد اردهال که پس از دفاع ثبت جهانی شد.

ایشان گفت: این پرونده ها اکنون از مرحله ارزیابی یونسکو عبور کرده است تا اینکه در ماه دسامبر ثبت شوند.

[ad_2]

سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr