صلح تنها به معنی جنگ نکردن نیست

[ad_1]

براساس آخرین خبرها به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و تفریحی، سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه این مطلب را امروز در مراسم رونمای از پوستر همایش فرهنگ صلح تنوع فرهنگی، یک  پژوهش پایان یافته و دو کتاب مردم شناسی مطرح کرد .

او با بیان اینکه ریشه  تمامی بحث های مربوط به صلح و تنوع فرهنگی را در مفهوم عدل می توان جستجو کرد گفت :همانگونه که قدما گفته اند هنگامی که همه چیز در جای خودش قرار داشته باشد عدل برقرار است به عنوان مثال در این معنا اجزای تشکیل دهنده یک میز شامل پایه، صفحه و … با وجود تنوع توانسته اند شرایطی را فراهم کنند که درآن به یک صلحی برسند تا ما شاهد ایفای نقش میز باشیم .

ایشان ادامه داد :درصورتیکه اجزای مختلف درخت هر کدام در جای خودشان باشند، درخت نقشش را ایفا کند و تمامی این اجزا در صلح به سر برند این نیز شکلی از عدل است .

بهشتی با اشاره به این نکته که  تفاوتی بین عدل در نمونه اول و دوم وجود دارد اظهار داشت :در عدل اول نجار محور است و با محوریتش اجزا را بشکل مصنوعی در کنار هم قرار داده و تعادلی مصنوعی به وجود آورده است و از نظر او همه چیز در سر جای خودش است .

ایشان این عدل را عدلی دانست که اساسش بر تصنع است همان چیزی که امروز تحت عنوان قانون شناخته می شود .

بهشتی تصریح کرد: در تمام دنیا قوانینی وجود دارند که درصورتیکه رعایت شوند عدل اتفاق افتاده است و قانون در اصل همان اتصال اجزاست .

او در همین حال گفت: اما انسان قانون را برای آماده کردن  بستر محیط زیست متناسب با رویا هایی که دارد و شروع حرکت  در آن تدوین کرده است و هر چیز که مخل این نحو تصنع در یک جاهایی از دنیا باشد باید از سر راه کنار رود به عنوان مثال؛ باغی درست می شود و بنابر این نگاه هر چیز باید در سر جای خودش قرار گیرد در اینصورت طبیعت باید کنار رود تا این باغ پدید آید.

ایشان گفت: باغ ورسای پس زده شده طبیعت است و چیزهایی که درآن وجود دارد نظیر شمشاد های مکعب بصورت مصنوعی در آن ایجاد شده است یعنی همه چیز سر جای خودش است اما با اراده و فاعلیت انسان.

او گفت: از سوی دیگر هنگامی که از درخت سخن می‌گوییم به اینکه ازکجا بیرون بیاید و چه شکلی داشته باشد کاری نداریم چون  اینجا طبیعت است که حکمرانی می کند و همه چیز خارج از اراده ما در سر جای خودشان قرار می گیرد .

بهشتی با اشاره به این نکته که نسبت به درخت ما فاعل نیستیم و منفعل هستیم اظهار داشت: زمانی که به این مفهوم از عدل بنگریم می بینیم که اینجا باغبان وجود دارد و وقتی که از او  می‌پرسیم چه کردی در پاسخ می گوید ببین که این گل و درخت من چه کرده است یعنی فعل را به گل و درخت نسبت می دهد خودش منفعل است .

مفهوم تنوع فرهنگی در ایران 

او با طرح این پرسش که تجربه ای که ما در طول تاریخمان نسبت به تنوع فرهنگی داریم  به کدام مفهوم نزدیک تر است گفت : به تنوع فرهنگی که در اروپا وجود دارد؛ یعنی عدلی مصنوعی که این تنوع فرهنگی آنجا عامل مخل است یا اینکه مثل آن درخت می ماند .

بهشتی تصریح کرد: در سرزمینی زندگی می کنیم که تنوع فرهنگی خارج از اراده ما در کنار همدیگر موجود واحدی را ساخته اند بدیهی است هنگامیکه  به موضوع اینگونه  نگاه کنیم نتایج عجیبی می‌توان گرفت .

بهشتی با بیان اینکه تنوع فرهنگی در تجربه تاریخی ایران اندام واره است گفت : بی دلیل نیست که کرد ها در شمال غرب ایران مستقر هستند و این به کرد بودنشان ربط دارد، هم کرد ها در محیط و هم محیط در کرد ها تأثیر دارد  و البته  این نکته در مورد لر ها، مازندرانی ها، آذری ها و… صدق می کند، یعنی اینکه اندام واره است و به این معنا از یک پیکره مراقبت می کند .

او با اشاره به این نکته که  در اروپا  عدل مصنوعی و لی در محیط ما طبیعی است، گفت : زمانیکه اینگونه بنگریم مفهوم صلح نیز متفاوت می شود یعنی که صلح در محیطی مانند اروپا یعنی نجنگ و طبق آن توافق می کنیم که جنگ نکنیم یعنی کاری به کار هم نداشته باشیم و حسن همجواری داشته باشیم، بر اساس آنچه در قوانین بین المللی جریان دارد .

اما در حالت دوم صلح یعنی همواره سلم است یعنی در سلامت در کنار هم هستیم، همسایه و در زیر یک سایه هستیم (من زیر سایه تو و تو زیر سایه من هستی) برعکس به کار هم کار داریم .

بهشتی در ادامه با اشاره به این نکته که معنای صلح نجنگ نیست گفت : ما از کنار هم بودن یک جامعه کوچک و ارگانیسم و پیکره واحد جدیدی ایجاد می کنیم .

ایشان با اشاره به مفهوم شهروند گفت: شهروند تعریف حقوقی است که حقوق و تکالیفی را برای فرد ایجاد می کند که می توان آن را از شهروند بودن عزل کرد و شما می توانید در طول عمرتان شهروند ده جا باشید.

 اهل سمنان، زنجان، اصفهان و…، وقتی اهل جایی می شویم حقوق و تکالیفی داریم که البته مفهومش خیلی بیشتر از این‌ها است .

به گفته بهشتی، اهل جایی را نمی توان از اهلیت عزل کرد، همانگونه که نمی توان حافظ را از شاعر بودن عزل کرد و نمی توان اراده کرد اهل جایی شد چون  در اثر انس و الفت و ممارست است که این اهلیت اتفاق می افتد .

او اظهار داشت :تجربه تاریخی ما  در مفهوم عدل، صلح، تنوع فرهنگی  و وحدت فرهنگی که داریم  این امکان را به ما  داده که یک معانی را ملاقات کنیم که خیلی از افراد در دنیا این فرصت برایشان پیش نیامده است، از همین رو  دستاوردهایی داریم که شاید برای جاهای دیگر دنیا قابل استفاده باشد .

بهشتی تصریح کرد : صلح تنها این نیست که با هم نجنگیم، صلح چیزهای دیگری دارد که درصورتیکه ما رشد کنیم، در این مسیر ارتقا یابیم و این قله را فتح کنیم طعم آن را می چشیم ولی  درصورتیکه به عدل تصنعی (نجنگ به جای صلح) اکتفا کنیم هیچ وقت آن را درک نخواهیم کرد .

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگر ی در پایان با اشاره به این نکته که به همین دلیل حق داریم دستاوردهایمان را بازشناسی و در اختیار دیگران بگذاریم  گفت :در فرهنگ خودمان خیلی دستاورد ارشمندی داریم و امروز که سخن از جهانی شدن است خوب است که این سخنان در مقیاس جهانی گفته شود  و تجربه ما دیده و چشیده شود .

در پایان این مراسم از پوستر همایش «فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی»، کتاب مردم نگاری تیران، کتاب مجموعه مقالات نخستین همایش  «فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی» و پژوهش پایان یافته «روایت های زنانه دفاع مقدس» رونمایی شد .

[ad_2]

سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr