حذف دلالان تفریحی پزشکی از طریق یک طرح عملیاتی

[ad_1]

براساس آخرین خبرها به نقل از روابط عمومی همایش تفریحی پزشکی، کامران غلامعلی زاده از کارشناسان IPD بیمارستان امام رضا(ع) ارومیه گفت: بیش از ۹۹ درصد از بیماران ما از عراق می‌آیند که بیشتر برای جراحی های عمومی و چشم و ارولوژی مراجعه می کنند بیمارستان ما نیز برای آنها خدمات VIP حتی اتاق های تک تخته نیز در نظر می گیرد ما بیشتر بیماران خارجی خود را چون آشنایی با بخش های بیمارستانی ندارند هدایت کرده و تمام کارهای مربوط به آنها را در بخش انجام می دهیم. حتی به همکاران نیز ابلاغ کرده ایم که خدمات مورد نیاز بیماران را ارائه کنند به عنوان مثال سیستم حمل و نقل بیمارستان در جریان است که درصورتیکه بیماری می خواهد در شهر بگردد و یا از مناطق تفریحی دیدن کند این خدمت برای او فراهم شود.

غلامعلی زاده گفت: پانسیون نیز برای بیماران و همراهان آنها در نظر گرفته شده است ولی هنوز درخواستی برای اقامت در آن نداشته ایم.

ایشان گفت: اکنون در طرح عملیاتی تفریحی پزشکی که قرار است در آن دسته از بیمارستانهای تامین اجتماعی  اجرا شود که از طریق هلدینگ تفریحی بیماران خارجی وارد بیمارستان شوند و از این طریق واسطه ما تنها یک شرکت تفریحی می شود نه افراد متفرقه. در این صورت در پایان مراحل بیماری تعرفه از آن شرکت گرفته می شود نه بیمار. درحالی که تاکنون بیماران خارجی توسط دلالان و واسطه گرانی که قیمت های زیادی از گردشگران اخذ می کردند وارد بیمارستان می شدند اما از این طریق گردشگران پزشکی می توانند ساماندهی شوند.

ایشان افزدو: ما در سال ۹۴ حدود ۳۷۰ بیمار از عراق برای درمان بیماری های چشم و ارولوژی و جراحی های عمومی داشتیم. اما اکنون این تعداد کمتر شده است.

[ad_2]

سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr