جلسه هماهنگی برای حفاظت از کاخ صاحبقرانیه برگزار شد

[ad_1]

براساس آخرین خبرها به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ جلسه هماهنگی و همفکری برای تصمیم گیری در خصوص کاخ صاحبقرانیه روز گذشته و با حضور محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، رحمت الله رئوف مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، مهندس سعیدی، رایتی مقدم و نمایندگان مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی راه، مسکن و شهرسازی، کارشناسان اداره کل موزه ها و دفتر حفظ، احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی  و مهندسین مشاور دست اندرکار در دفتر معاونت میراث فرهنگی کشور برگزار شد.

در این جلسه نمایندگان مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی راه، مسکن و شهرسازی با ارائه نتایج مطالعات و گزارش های خود به طرح وضعیت بستر خاک منطقه نیاوران، وضعیت آب های زیرسطحی و روان آب های منطقه و نیز تاثیر ساخت و سازهای بلندمرتبه بر فرونشست زمین و تغییر شکل آن پرداختند.

این کارشناسان اما در جلسه روز گذشته، مطالعات جامع میدانی در محدوده را برای تصمیم گیری حفاظت از کاخ صاحبقرانیه کافی ندانستند و بر لزوم تداوم مطالعات در بستر طبیعی را ضروری عنوان کردند. ضمن آنکه بر جامعیت و مناسب بودن روش های مطالعاتی و تحقیقاتی نیز تاکید کردند.

در ادامه این نشست طرح استحکام بخشی و حفاظت سازه ای، توسط دکتر صفی یاری نماینده مهندسین مشاور سدره سازه ارائه شد که پیشنهادات فنی و نظرات تخصصی جهت تکمیل پیشنهاد از سوی کارشناسان ارایه شد.

با توجه به نظرات و پیشنهادهای ارایه شده  از سوی  کارشناسان و مشاوران قرار شد در بازدید میدانی از مجموعه نیاوران و کاخ صاحبقرانیه در نشست تخصصی دیگری نسبت به تصمیم گیری درخصوص شیوه های استحکام بخشی، مرمت و حفاظت از بنای کاخ اقدام شود.

[ad_2]

سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr