تقاضای ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس برای تشکیل کمیسیون ویژه تفریحی

[ad_1]

براساس خبرهای موجود، در طرح تشکیل کمیسیون ویژه تفریحی، میراث فرهنگی و صنایع دستی آمده است: بر اساس ماده ۴۴ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و اهمیت موضوع تفریحی، میراث فرهنگی و صنایع دستی در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران و ضرورت اجرایی کردن مواد ۹۸، ۹۹ و ۱۰۰ احکام برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تاکید و توجه به موضوع خاص پیش روی اقتصاد در مورد تفریحی و موضوع مکان محور بافت‌های تاریخی و مناطق روستایی در برنامه ۵ ساله ششم توسعه در راستای توسعه تفریحی، حفاظت از مواریث فرهنگی و تاریخی و رونق صنایع دستی با رویکرد ایجاد زمینه سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار، ایجاد افزایش اشتغال و کارآفرینی، کاهش بیکاری و توسعه پایدار و نیز تداوم پیگیری، رسیدگی، مراقبت و اعمال نظارت قوه مقننه بر نحوه اجرایی کردن اسناد بالادستی طرح و لوایحی در حوزه مسائل تفریحی، میراث فرهنگی و صنایع دستی بدین وسیله کمیسیون ویژه‌ای تحت عنوان کمیسیون ویژه تفریحی، میراث فرهنگی و صنایع دستی در مجلس شورای اسلامی تاسیس می‌شود که وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱-استفاده از همه توان کارشناسی تخصصی نمایندگان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران اقتصادی، تفریحی، صنایع‌دستی و تشکل‌های تخصصی میراث فرهنگی در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی و اسناد بالادستی حوزه‌های تخصصی و آمایش سرزمین و مواد احکام برنامه ۵ ساله شش توسعه و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی اعم از امور نظارتی و تقنینی.

۲-بررسی راهکارها و ارائه پیشنهادات اجرایی و طرح‌های قانونی و لوایح در راستای تحقق توسعه تفریحی، رونق صنایع دستی و حفاظت از مواریث فرهنگی، تاریخی و تحقق سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در برنامه ۵ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در امور تفریحی، صنایع دستی و میراث فرهنگی و رهنمودهای ایشان در سال جاری.

۳-تداوم پیگیری و مراقبت، نظارت کمیسیون بر نحوه اجرای اسناد بالادستی مرتبط، احکام برنامه ششم توسعه و واگذاری فعالیت‌های قابل تصدی‌گری مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه‌های تخصصی مرتبط و نحوه اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و فعالیت‌های تخصصی.

۴-بررسی لوایح دولت و طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی در موارد فوق و بنا بر تبصره ماده ۴۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که به‌عنوان کمیسیون اصلی یا فرعی از سوی هیئت رئیسه مجلس ابلاغ می‌شود.

۵-امکان حضور نمایندگان این کمیسیون در کمیسیون‌های تلفیق بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه و شوراها و مجامع اقتصادی از طریق اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قوانین مربوطه.

نمایندگان مجلس این طرح را امضا کرده و آن را به مجلس برای بررسی بیشتر اعلام کردند.

پیش از این فراکسیون تفریحی و صنایع دستی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

[ad_2]

سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr