بیست و هشتمین نمایشگاه صنایع ملی دستی

[ad_1]

بیست و هشتمین نمایشگاه صنایع ملی دستی

بیست و هشتمین نمایشگاه صنایع ملی دستی، بیست و شیشمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران درنمایشگاه بین المللی تهران تا هفتم شهریور برقرار می باشد .

[ad_2]

سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr