اسناد معارض تا زمان حکم دادگاه وجه قانونی ندارد

[ad_1]

براساس آخرین خبرها به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، علی نقی‌زاده محجوب مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و تفریحی تصریح کرد: «اسناد مالکیت مجموعه‌های سعدآباد و نیاوران به‌صورت کلی در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی است و بنیاد مستضعفان براساس حکمی که قطعیت آن هنوز مشخص نیست، اقدام به گرفتن سند معارض (هم‌عرض) برای این دو مجموعه فرهنگی و تاریخی کرده است.»

او تصریح کرد: «البته همین سند معارض هم برای تمام بخش‌های این دو مجموعه تاریخی نیست و بنیاد مستضغفان فقط اسناد تعدادی از پلاک‌های سعدآباد و نیاوران را در اختیار دارد.»

مدیرکل حقوقی سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و تفریحی گفت: «بنیاد مستضعفان این اسناد را بر اساس حکمی که در دادگاه اصل ۴۹ در سال ۹۲ صادر شده گرفته است، در این حکم اجازه صدور اسناد مالکیت سعدآباد و نیاوران برای بنیاد مستضعفان اعلام شده است، اما حکم این دادگاه قطعی نبوده است و سازمان میراث‌فرهنگی تقاضای بررسی و تجدید نظر داشته است، بنابراین تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، اسناد مالکیت این دو مجموعه تاریخی برای هر دستگاه و نهاد دیگر و اظهارنظر در این خصوص وجه قانونی ندارد.»

نقی‌زاده محجوب با اشاره به سابقه تاریخی اسناد مالکیت سعدآباد و نیاوران برای سازمان میراث‌فرهنگی، تصریح کرد: «در سال ۶۴ سند مالکیت این دو مجموعه تاریخی به‌نام دولت و برای بهره‌برداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد، و در سال ۸۴ سند تجمیعی سعدآباد و نیاوران به سازمان میراث‌فرهنگی داده شد.»

او ادامه داد: «با توجه به این سابقه تاریخی، اسناد مالکیت سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و تفریحی مقدم بر اسناد بنیاد مستضعفان است و گستره تمام این دو مجموعه را نیز در بر می‌گیرد.»

[ad_2]

سایت منبع

It's only fair to share...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Tumblr